ENGLISH 

爱迪科技销售网络

世界各区营业部
  亚洲地区 南美地区 北美地区 欧洲地区 非洲,澳大利亚
香港 巴西 美国 德国 澳大利亚
澳门 秘鲁 墨西哥 意大利 新西兰
台湾 智利 古巴 法国 埃及
韩国 阿根廷 加拿大 俄罗斯 迦纳
日本     瑞典 几内亚
新加波     比利时 南非
马来西亚     瑞士  
印度     西班牙  
泰国     英格兰  
沙特阿拉伯     爱尔兰  
科威特     荷兰  
阿拉伯联合酋长国     挪威  
菲律宾     波兰  
伊朗     葡萄牙  
         
 
 
 

微型水泵

 • 微型隔膜泵/真空泵A23系列
 • 微型隔膜泵/真空泵R40系列
 • 微型电磁泵M系列
 • 微型电磁泵F系列
 • 微型电磁泵H系列
 • 微型电磁泵HF系列
 • 微型电磁泵E系列
 • 无刷直流水泵BL23系列
 • 无刷直流水泵BL30系列
 • 无刷直流水泵BL36系列
 • 无刷直流水泵BL45系列